17° / 1° Intervals de núvols

Actuacions silvícoles de millora a les forests de Campirme i de Bellero, propietat de l’Ajuntament de La Guingueta d’Àneu

S’ha dut a terme una estassada de matoll sotabosc per iniciar una activitat silvopastoral.

DILLUNS 09 OCTUBRE 2023

Una primera estassada per pastura amb l’objectiu de reduir l’estrat arbustiu i herbaci per tal d’iniciar activitat silvopastoral a la zona de Campirme i la Collada de Montalto, per sobre de la pista forestal i en una superfície total de 12 ha.

S’ha fet una estassada de matollar per mitjans mecànics i la seva trituració in situ respectant els peus arbrats més esvelts i de millor port, els quals s’han podat.

Amb aquesta actuació s’ha recuperat una antiga zona de pastures i s’han creat discontinuïtats en la massa forestal, garantint el manteniment de la pastura com a mínim durant 5 anys, amb una alçada mitjana màxima de l’estat herbaci de 20 cm i l’estrat arbustiu de 30 cm.

Aquesta actuació s’ha pogut dur a terme gràcies al finançament de la Generalitat de Catalunya i els fons de la Unió Europea dins el programa de desenvolupament rural.