17° / 1° Intervals de núvols

Ordenança núm. 13

Que regula la taxa per expedició de documents