28° / 7° Poc tapat

Ordenança núm. 13

Que regula la taxa per expedició de documents