23° / 12° Clar

Ordenança núm. 13

Que regula la taxa per expedició de documents