28° / 7° Poc tapat

Ordenança fiscal núm. 14

Que regula l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana