17° / 1° Intervals de núvols

Ordenança fiscal núm. 14

Que regula l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana