6° / 0° Intervals de núvols amb pluja

En xifres

Guingueta d'Àneu, la

Codi
259031
Comarca
Pallars Sobirà
Població
300
Superfície
108,42
Densitat
2,8
Altitud
919

Superfície (km²)

Municipi
108,42
Comarca
1.377,92
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
2,8
Comarca
5,2
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
163
Comarca
3.641
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
137
Comarca
3.460
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
300
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
28
Comarca
885
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
198
Comarca
4.757
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
54
Comarca
1.118
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
20
Comarca
341
Catalunya
250.143

Població

Municipi
300
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
16
Comarca
462
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
111
Comarca
2.481
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
27
Comarca
590
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
108
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
163
Comarca
3.641
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
12
Comarca
423
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
87
Comarca
2.276
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
27
Comarca
528
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
11
Comarca
233
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
137
Comarca
3.460
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
228
Comarca
5.668
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
19
Comarca
558
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
53
Comarca
875
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
300
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
252
Comarca
6.426
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
48
Comarca
675
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
300
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
137
Comarca
3.308
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
26
Comarca
333
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
163
Comarca
3.641
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
115
Comarca
3.118
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
22
Comarca
342
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
137
Comarca
3.460
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
28
Comarca
287
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
24
Comarca
249
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
52
Comarca
536
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
35
Comarca
990
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
56,1
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
25
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
1
Comarca
44
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
34
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
41
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
3
Comarca
75
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-1
Comarca
70
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
30
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-2
Comarca
100
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
56
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
24
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
3
Comarca
40
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
56
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
28
Comarca
1.188
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
8,49
Comarca
17,56
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-0,61
Comarca
-0,49
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
9,09
Comarca
18,05
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
333
Comarca
7.056
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
295
Comarca
6.255
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
298
Comarca
6.283
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
221
Comarca
4.699
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
338
Comarca
7.134
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
37
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
23
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
30
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
16
Comarca
307
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
22
Comarca
408
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
19,5
Comarca
15,3
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
17,7
Comarca
22,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
27,4
Comarca
26,8
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
35,3
Comarca
35,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
248
Comarca
5.419
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
58,1
Comarca
74,1
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
237
Comarca
5.316
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
84
Comarca
82,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
236
Comarca
5.295
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
68,2
Comarca
66
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
55,9
Comarca
50,3
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
247
Comarca
5.406
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
74
Comarca
1.723
Catalunya
1.823.625

Dones

Municipi
51
Comarca
1.480
Catalunya
1.613.360

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
125
Comarca
3.203
Catalunya
3.436.985

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
132
Comarca
3.407
Catalunya
3.611.767

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
10
Catalunya
10.010

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
85
Catalunya
452.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
135
Catalunya
149.640

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
1.120
Catalunya
2.318.890

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
1.355
Catalunya
2.931.450

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
190
Catalunya
21.645

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
55
Catalunya
37.495

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
140
Catalunya
69.625

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
575
Catalunya
426.510

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
960
Catalunya
555.270

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
880
Catalunya
550.325

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
405
Catalunya
705.105

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
70
Catalunya
709.230

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
966.790

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
1.355
Catalunya
2.931.450

Comptes de cotització

Municipi
16
Comarca
361
Catalunya
244.966

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
61
Comarca
1.578
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
705,67
Comarca
792,52
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
20
Comarca
630
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
26
Comarca
666
Catalunya
775.829

Total

Municipi
46
Comarca
1.296
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,3
Comarca
11,6
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
15,9
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
9,8
Comarca
244,2
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
3,5
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
10,2
Comarca
299,2
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
3,7
Comarca
137,6
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
6,4
Comarca
161,6
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
10,2
Comarca
299,2
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
179
Comarca
3.183
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
246
Comarca
3.397
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
29
Comarca
923
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
454
Comarca
7.503
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
724
Comarca
13.719
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
21.307
Comarca
36.898
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
153
Comarca
196
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.581
Comarca
18.679
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.857
Comarca
5.127
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
105
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
3.703
Comarca
53.092
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.808
Comarca
54.464
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
16
Comarca
410
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
42
Comarca
760
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
34
Comarca
75
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
2
Comarca
34
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
4
Comarca
46
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
6
Comarca
26
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
105
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
22
Comarca
326
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
14
Comarca
221
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
990
Comarca
17.603
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
224
Comarca
27.016
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
156
Comarca
1.952
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
9.584
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
204.300
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
183
Comarca
2.117
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
39
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
4
Comarca
59
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
146
Comarca
2.834
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
2
Comarca
22
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
582
Comarca
7.842
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
103
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
16
Comarca
702
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
207
Comarca
3.977
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
9
Comarca
653
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
113
Comarca
2.018
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
51
Comarca
569
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
380
Comarca
7.217
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
2,15
Comarca
1,85
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
55
Comarca
59,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
22
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
191,85
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions