28° / 7° Poc tapat

En xifres

Guingueta d'Àneu, la

Codi
259031
Comarca
Pallars Sobirà
Població
298
Superfície
108,42
Densitat
2,8
Altitud
919

Superfície (km²)

Municipi
108,42
Comarca
1.377,92
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
2,8
Comarca
5,2
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
163
Comarca
3.697
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
135
Comarca
3.484
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
298
Comarca
7.181
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
28
Comarca
890
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
199
Comarca
4.810
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
54
Comarca
1.162
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
17
Comarca
319
Catalunya
256.427

Població

Municipi
298
Comarca
7.181
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
16
Comarca
464
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
110
Comarca
2.513
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
28
Comarca
613
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
107
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
163
Comarca
3.697
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
12
Comarca
426
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
89
Comarca
2.297
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
26
Comarca
549
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
8
Comarca
212
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
135
Comarca
3.484
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
230
Comarca
5.716
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
19
Comarca
572
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
49
Comarca
893
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
298
Comarca
7.181
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
254
Comarca
6.497
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
44
Comarca
684
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
298
Comarca
7.181
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
141
Comarca
3.363
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
22
Comarca
334
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
163
Comarca
3.697
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
113
Comarca
3.134
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
22
Comarca
350
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
135
Comarca
3.484
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
28
Comarca
285
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
23
Comarca
250
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
51
Comarca
535
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
35
Comarca
990
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
56,1
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
0
Comarca
42
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
46
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
3
Comarca
76
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
30
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-1
Comarca
70
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
30
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-2
Comarca
100
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
56
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
24
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
3
Comarca
40
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
56
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-44
Comarca
-246
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-14,91
Comarca
-3,72
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-1,69
Comarca
-2,76
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-13,21
Comarca
-0,96
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
333
Comarca
7.056
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
295
Comarca
6.255
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
298
Comarca
6.283
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
221
Comarca
4.699
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
79
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
338
Comarca
7.134
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
37
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
30
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
17
Comarca
308
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
23
Comarca
409
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
15,4
Comarca
12,4
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
21,3
Comarca
21,5
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
25,7
Comarca
26,5
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
37,5
Comarca
39,5
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
235
Comarca
5.407
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
86,8
Comarca
81,5
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
226
Comarca
5.477
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
70,4
Comarca
65,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
226
Comarca
5.346
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
74,8
Comarca
72,6
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
86,1
Comarca
80,6
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
238
Comarca
5.384
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
80
Comarca
1.865
Catalunya
1.869.070

Dones

Municipi
50
Comarca
1.590
Catalunya
1.623.205

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
135
Comarca
3.450
Catalunya
3.492.275

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
140
Comarca
3.655
Catalunya
3.644.295

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
10
Catalunya
10.520

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
95
Catalunya
462.295

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
140
Catalunya
157.050

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
1.380
Catalunya
2.409.325

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
1.625
Catalunya
3.039.190

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
190
Catalunya
21.285

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
36.910

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
140
Catalunya
69.965

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
595
Catalunya
431.130

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
975
Catalunya
559.295

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
885
Catalunya
558.015

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
595
Catalunya
739.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
145
Catalunya
738.995

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.002.775

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
1.625
Catalunya
3.039.190

Comptes de cotització

Municipi
14
Comarca
390
Catalunya
247.855

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
54
Comarca
1.535
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
763,67
Comarca
854,29
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
22
Comarca
639
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
21
Comarca
651
Catalunya
783.019

Total

Municipi
43
Comarca
1.290
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
11,1
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
11,7
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,3
Comarca
18,4
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
7,6
Comarca
164,2
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
3,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
7,9
Comarca
208,6
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
4,1
Comarca
97,6
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
3,8
Comarca
111
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
7,9
Comarca
208,6
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
179
Comarca
3.183
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
246
Comarca
3.397
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
29
Comarca
923
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
454
Comarca
7.503
Catalunya
3.863.381

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
103,4
Comarca
107,2
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
711
Comarca
13.737
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
21.800
Comarca
37.014
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
157
Comarca
197
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.581
Comarca
18.679
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.857
Comarca
5.127
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
105
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
3.703
Comarca
53.092
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.808
Comarca
54.464
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
16
Comarca
410
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
42
Comarca
760
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
34
Comarca
75
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
2
Comarca
34
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
4
Comarca
46
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
6
Comarca
26
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
105
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
22
Comarca
326
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
14
Comarca
221
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
990
Comarca
17.603
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
224
Comarca
27.016
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
156
Comarca
1.952
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
9.584
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
204.300
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
183
Comarca
2.117
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
4
Comarca
60
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
146
Comarca
2.835
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
2
Comarca
22
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
582
Comarca
7.842
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
103
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
16
Comarca
702
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
207
Comarca
3.977
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
9
Comarca
653
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
113
Comarca
2.018
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
51
Comarca
569
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
380
Comarca
7.217
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
2,26
Comarca
2,02
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
55,5
Comarca
62,5
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
24
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
54,13
Catalunya
3.823.878,74