29° / 11° Intervalos nubosos con tormenta

En xifres

Guingueta d'Àneu, la

Codi
259031
Comarca
Pallars Sobirà
Població
300
Superfície
108,42
Densitat
2,8
Altitud
919

Superfície (km²)

Municipi
108,42
Comarca
1.377,92
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
2,8
Comarca
5,2
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
163
Comarca
3.641
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
137
Comarca
3.460
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
300
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
28
Comarca
885
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
198
Comarca
4.757
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
54
Comarca
1.118
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
20
Comarca
341
Catalunya
250.143

Població

Municipi
300
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
16
Comarca
462
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
111
Comarca
2.481
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
27
Comarca
590
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
108
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
163
Comarca
3.641
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
12
Comarca
423
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
87
Comarca
2.276
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
27
Comarca
528
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
11
Comarca
233
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
137
Comarca
3.460
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
228
Comarca
5.668
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
19
Comarca
558
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
53
Comarca
875
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
300
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
252
Comarca
6.426
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
48
Comarca
675
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
300
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
137
Comarca
3.308
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
26
Comarca
333
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
163
Comarca
3.641
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
115
Comarca
3.118
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
22
Comarca
342
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
137
Comarca
3.460
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
28
Comarca
287
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
24
Comarca
249
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
52
Comarca
536
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
35
Comarca
980
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
55,1
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
25
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
1
Comarca
44
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
34
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
41
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
3
Comarca
75
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
7
Comarca
183
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
7
Comarca
184
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
6
Comarca
77
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
17
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
2
Comarca
19
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
4
Comarca
58
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
6
Comarca
77
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
28
Comarca
1.188
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
8,49
Comarca
17,56
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-0,61
Comarca
-0,49
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
9,09
Comarca
18,05
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
333
Comarca
7.056
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
295
Comarca
6.255
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
298
Comarca
6.283
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
221
Comarca
4.699
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
338
Comarca
7.134
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
37
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
23
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
30
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
16
Comarca
307
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
22
Comarca
408
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
19,5
Comarca
15,3
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
17,7
Comarca
22,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
27,4
Comarca
26,8
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
35,3
Comarca
35,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
248
Comarca
5.419
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
58,1
Comarca
74,1
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
237
Comarca
5.316
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
84
Comarca
82,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
236
Comarca
5.295
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
68,2
Comarca
66
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
55,9
Comarca
50,3
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
247
Comarca
5.406
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
88
Comarca
1.942
Catalunya
1.864.030

Dones

Municipi
54
Comarca
1.664
Catalunya
1.621.872

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
142
Comarca
3.606
Catalunya
3.485.902

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
150
Comarca
3.828
Catalunya
3.647.096

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
15
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
85
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
145
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
1.330
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
110
Comarca
1.575
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
190
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
55
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
140
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
590
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
980
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
855
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
585
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
135
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
110
Comarca
1.575
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
17
Comarca
389
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
61
Comarca
1.578
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
705,67
Comarca
792,52
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
20
Comarca
630
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
26
Comarca
666
Catalunya
775.829

Total

Municipi
46
Comarca
1.296
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,3
Comarca
11,6
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
15,9
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
9,8
Comarca
244,2
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
3,5
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
10,2
Comarca
299,2
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
3,7
Comarca
137,6
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
6,4
Comarca
161,6
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
10,2
Comarca
299,2
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
179
Comarca
3.183
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
246
Comarca
3.397
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
29
Comarca
923
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
454
Comarca
7.503
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
724
Comarca
13.719
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
21.307
Comarca
36.898
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
153
Comarca
196
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.211
Comarca
18.853
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.994
Comarca
5.000
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
257
Comarca
4.425
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
4.085
Comarca
54.540
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
4.342
Comarca
58.965
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
257
Comarca
4.362
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
0
Comarca
26
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
257
Comarca
4.425
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
24
Comarca
362
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
24
Comarca
368
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
6
Comarca
80
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
18
Comarca
288
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
24
Comarca
368
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
855
Comarca
16.231
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
1.655
Comarca
25.142
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
103
Comarca
1.246
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
580
Comarca
12.772
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
171
Comarca
131.426
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
15
Comarca
470
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
274
Comarca
2.118
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
39
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
4
Comarca
59
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
146
Comarca
2.834
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
2
Comarca
22
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
582
Comarca
7.842
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
2
Comarca
100
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
8
Comarca
687
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
203
Comarca
3.897
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
8
Comarca
645
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
104
Comarca
1.976
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
50
Comarca
539
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
365
Comarca
7.057
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
2,15
Comarca
1,85
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
55
Comarca
59,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
22
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
191,85
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions